JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vittnesstöd

I samarbete med Brottsofferjouren i Växjö bedrivs på tingsrätten en verksamhet som kallas vittnesstöd. Idén bakom vittnesstöd är att målsäganden och vittnen inför och under en rättegång ska känna sig trygga och omhändertagna.

Vittnesstödet utgörs av en ideellt arbetande stödperson som finns närvarande utanför förhandlingssalarna och som har till uppgift att hjälpa målsäganden och vittnen i samband med rättegången. Alla som arbetar inom Brottsofferjouren har fått grundläggande utbildning för sina uppgifter och har avgett tystnadslöfte.

De flesta målsägande och vittnen är ovana att delta i en rättegång och kan känna sig nervösa och oroliga inför huvudförhandlingen. Genom vittnesstödets närvaro kan denna oro minskas.

Vittnesstödet kan vid behov förklara hur en rättegång går till och vilka uppgifter de olika aktörerna i rättegången har. Vittnesstödet ska också se till att vittnen och målsäganden får någon att prata med i pauser i förhandlingen och att det efter förhandlingen finns någon som kan besvara frågor.

Tingsrättens väntsal är gemensam för både brottsmisstänkta och målsägande/vittne. Det finns dock möjlighet för målsäganden och vittnen att vänta i ett eget väntrum.

Den som har frågor kring vittnesstödet kan kontakta Brottsofferjouren i Växjö, tel 0470-456 94, eller besöka Brottsofferjourens hemsida.

Rättegångsskolan på webben riktar sig till dig som utsatts för brott och blivit kallad till rättegång.
Senast ändrad: 2013-03-21