JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök och besök vid rättegång

Huvudregeln är att förhandlingar vid tingsrätten är offentliga. Det betyder att alla som vill se hur en rättegång går till är välkomna till tingsrätten. Vissa mål är dock av mycket känslig natur för en enskild person. Sådana mål kan därför hållas helt eller delvis inom stängda dörrar, och då har allmänheten inte tillträde till rättssalen. Detta beslutar ordföranden vid förhandlingens början. 

Kontakta gärna oss om ni är intresserade av att besöka oss. Detta för att stämma av om förhandlingen är passande och vilka tider som gäller, liksom för att vi ska kunna anpassa vår planering så att ni får ut så mycket som möjligt av ert besök. Ni kan nå tingsrättens expeditionsvakt antingen via e-post, vaxjo.tingsratt@dom.se, eller via telefon, 0470-560 100.

Kommande förhandlingar

Information om kommande förhandlingar på Växjö tingsrätt hittar du under flikarna Allmänna domstolen och Mark- och miljödomstolen här till vänster, samt i tingsrättens entréhall. 

Viktigt angående besök vid rättegång

- Det är inte möjligt att "boka" platser. Då förhandlingarna är öppna för allmänheten är det först till kvarn som gäller. Media och nära anhöriga kan prioriteras.

- Det finns bara ett visst antal åhörarplatser per sal: Sal 4 (12 platser), Sal 5 (12 platser), Sal 6 (30 platser). P.g.a. brandsäkerhet och säkerhet i allmänhet håller vi strikt på att inte ha fler åhörare än platser i salarna.

- Man måste vara beredd på att förhandlingar kan ställas in eller flyttas med kort varsel. Vi kan aldrig ge några garantier för att allt kommer fungera som planerat även om ni bokat ert besök i god tid.

- Mobiltelefoner ska vara avstängda. Det är inte tillåtet att fotografera inne i rättssalen under pågående förhandling. Detsamma gäller för film- och TV-inspelning.

- Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande eller att förtära något under förhandlingen.

- In- och utpassering bör ske i anslutning till pauser eller i samband med förhandlingens slut.

- Tänk på att många som deltar i en rättegång, t.ex. vittnen och människor som har blivit utsatta för ett brott, är ledsna, rädda och oroliga. Visa därför hänsyn vid ert besök genom att hålla en dämpad ljudnivå.

Särskilt om studiebesök

För den som arrangerar ett studiebesök vid tingsrätten är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att  någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Anmäl er i receptionen ca 15 min före förhandlingen. Det kan finnas möjlighet för en skolklass att få träffa en medarbetare på tingsrätten i samband med förhandlingen om detta framförts i förväg. Om en kopia av domen i målet önskas kan ni höra av er till tingsrätten på utsatt datum för att få denna skickad till er.
Senast ändrad: 2017-04-28

Inför studiebesöket

Besöka en rättegång

Förberedande information inför besök av en rättegång.

Vad händer i rättssalen

Vad händer i rättssalen från det att rätten kallar in parterna till det att domen meddelas? 

Vem är vem?
Huvudförhandling i brottmål på tingsrätten - vilka är med och vad har de för uppgifter?

Rättegång i tingsrätten
Titta på en animation för att följa vad som händer under en brottmålsrättegång.

Rättegångsskolan
Webbaserat utbildningsmaterial framtaget av Brottsoffermyndigheten  för den/de som ska besöka domstolen.

Skolmaterial med film, handledning och studiehäfte
Här beställer du filmen "Varför slog du mig, Peter?", som visar hur en brottmålsrättegång i svensk domstol går till. Tillsammans med handledning och studiehäfte är skolmaterialet anpassat för gymnasieskolan.

Juridisk ordlista
Ordlista som förklarar många av de olika ord och uttryck som domstolen använder sig av.