JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten meddelar dom i mål om människohandel

[2018-11-29] Växjö tingsrätt

Onsdagen den 19 december kl.14.00 meddelar tingsrätten dom i mål om människohandel. I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad tingsrätten har kommit fram till. Sju av de åtta tilltalade är fortfarande frihetsberövade.

Den som vill få domen mailad till sig, när den meddelas, kan redan nu anmäla detta till tingsrättens registrator, enklast via e-post till vaxjo.tingsratt.enhet3@dom.se.

Senast ändrad: 2018-11-29

För mer information kontakta:

Maria Medin
Handläggarchef
0470-560 190
maria.medin@dom.se

Målnummer:

B 2083-17