JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtal i människohandelsmålet

[2018-09-14] Växjö tingsrätt

Åklagarkammaren har i dag gett in en stämningsansökan till tingsrätten avseende bl.a. människohandel. Åklagarna gör gällande att tiggare i Växjö med omnejd utsatts för människohandel.

Huvudförhandling i målet kommer att starta den 25 september 2018. Målet beräknas vara klart omkring den 28 november 2018. Det finns ingen förhandlingssal vid Växjö tingsrätt som kan rymma det stora antalet tilltalade jämte försvarare. Förhandlingen kommer därför att hållas i Lunds tingsrätts lokaler.

Journalister som önskar boka plats i förhandlingssalen bör anmäla detta till tingsrätten senast den 20 september 2018. Anmälan sker per e-post till handläggarchef Maria Medin, maria.medin@dom.se.

Senast ändrad: 2018-09-14

För mer information kontakta:

Maria Medin
Handläggarchef
0470-560 190
maria.medin@dom.se

Målnummer:

B 2083-17