JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden

Fällande dom i mål om människohandel
[2018-12-19]   Växjö tingsrätt
Tingsrätten har idag fällt sex personer för bl.a. människohandel och en person för medhjälp till människohandel. En person som åtalats för medhjälp till...

Tingsrätten meddelar dom i mål om människohandel
[2018-11-29]   Växjö tingsrätt
Onsdagen den 19 december kl.14.00 meddelar tingsrätten dom i mål om människohandel. I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett...

Åtal i människohandelsmålet
[2018-09-14]   Växjö tingsrätt
Åklagarkammaren har i dag gett in en stämningsansökan till tingsrätten avseende bl.a. människohandel. Åklagarna gör gällande att tiggare i Växjö med omnejd...

Möjligheten att faxa upphör
[2018-09-06]   Växjö tingsrätt
Fr.o.m. den 1 september går det inte längre att faxa handlingar till Växjö tingsrätt. Vi hänvisar istället till e-post (vaxjo.tingsratt@dom.se / mmd.vaxjo@do...

Nytt miljötillstånd för Saab AB och Linköpings flygplats
[2018-07-13]   Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen fastställer i en dom den 13 juli 2018 nya miljövillkor för utsläppen till luft och vatten från flygplanstillverkningen och buller fr...

Åtal mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd
[2018-06-15]   Växjö tingsrätt
Nu skickas stämningarna ut i ett mål där åtal har väckts mot 17 personer för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott alt....

Ja till detaljplan för Wildfire berg- och dalbana på Kolmården
[2018-04-03]   Växjö tingsrätt
Mark- och miljödomstolen i Växjö har idag lämnat överklagandena avseende detaljplanen för berg- och dalbana på Kolmårdens djurpark utan bifall.

1 2 > »


Prenumerera på nyheter från Växjö tingsrätt

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Växjö tingsrätt.