JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställa allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. 

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

 

Växjö tingsrätts riktlinjer för att ta betalt för allmänna handlingar

Domstolsverket har tagit fram riktlinjer för att ta betalt för kopior av allmänna handlingar, Domstolsverkets dnr 2040-2013. Det har beslutats att dessa riktlinjer ska gälla för Växjö tingsrätt. Ev. kostnad för porto tillkommer till nedanstående avgifter.

Tingsrättens huvudpolicy är att förundersökningsprotokoll endast lämnas ut i pappersform.

Sammanställning av avgifter för allmänna handlingar

Typ av handling

Avgift

Övrigt

Lagstöd

1. Pappershandling som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev/fax

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift.

15 och 16 §§ AvgF

2. Handlingar som skickas med e-post

 

 

 

Inskannade handlingar

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Detta gäller oavsett om handlingen skannas in i samband med beställningen eller har skannats in vid ett tidigare tillfälle. (Om inte detta sätt att beräkna avgift leder till ett kraftigt överuttag).

4 § 8 p jmf 17 § AvgF

Handlingar lagrade i Vera

Här avses exempelvis dagboksblad eller den inte undertecknade PDF-versionen av domen. Men även handlingar som skannats och kopplats till Vera.

De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor styck.

 

4 § 8 p jmf 17 § AvgF

3. CD/DVD som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

 

 

 

Handlingar

Samma principer tillämpas för avgiftsuttaget som avseende handlingar som e-postas. Dessutom tas en kostnad för själva skivan ut med 10 kronor.

Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift.

4 § 8 p jmf 16 och 17 §§ AvgF

Ljud- och bildinspelningar

120 kronor per inspelning

 

4 § 8 p jmf 17 § AvgF

4. USB som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev

 

 

 

Handlingar

Samma principer tillämpas för avgiftsuttaget som avseende handlingar som e-postas. Dessutom tas en kostnad för själva USB-stickan ut med 120 kronor.

Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift.

 

 
Senast ändrad: 2017-06-21

Att beställa

För att beställa kopia av en handling kan du fylla i detta formulär.

Det går också bra att e-posta, ringa eller besöka oss.

Kontaktuppgifter till tingsrätten hittar du här.