JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om tingsrätten

Växjö tingsrätt är en allmän underrätt och handlägger som första instans brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, domstolsärenden, konkurser, ärenden om företagsrekonstruktion, ärenden om skuldsanering m.m. i Kronobergs län. Tingsrättens avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Göta Hovrätt i Jönköping.

Växjö tingsrätt är också mark- och miljödomstol, här handläggs miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och va-mål. Mark- och miljödomstolen är en domstol för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Mark- och miljödomstolens avgöranden överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm.

På Växjö tingsrätt arbetar omkring 90 personer: domare, notarier, beredningspersonal och administrativ personal. Personalen är indelad på allmänna domstolen respektive mark- och miljödomstolen, samt en administrativ avdelning. 

 

Nämndemän

Vid Växjö tingsrätt tjänstgör också nämndemän. De är valda av kommunfullmäktige i respektive kommun i Kronobergs län. Nämndemännen väljs på fyra år.

Läs mer om nämndemän på Sveriges domstolars hemsida.
Senast ändrad: 2018-06-27

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk är installerat på Växjö tingsrätt för parter och journalister. Observera att det trådlösa nätverket på domstolen inte är anpassat för så kallad strömmande media - du får alltså inte använda det trådlösa nätverket för denna typ av trafik.

Vilka får tillgång till det trådlösa nätverket?

Åklagare, advokater, nämndemän, parter utan ombud, journalister och personer som arbetar vid Försäkringskassan, Skatteverket, Socialtjänsten eller Polisen får tillgång till det trådlösa nätverket.

Hur gör jag för att få tillgång till det trådlösa nätverket?

Lösenord till nätverket lämnas ut i domstolens reception. För att få tillgång till det trådlösa nätverket krävs legitimation. För dig som är åklagare, kontakta din IT-support för mer information.